Velkommen til oss

"DEN STØRSTE GLEDA EIN KAN HA, DET ER Å GJERA ANDRE GLAD!" Frivillig arbeid er ei investering i både eige og andre sine liv. Øystre Slidre frivilligsentral tilbyr varierte folkehelsetiltak, og bidreg til å gje frivillige og deltakarar kvardagsglede. Vi meiner at gode møteplassar er den beste medisinen som fins!

Vi er igang att med enkelte aktivitetar

Frivilligsentralen har vore stengt i perioda 11.mars til 13.april. Vi starta oppatt med små gågrupper to dagar i veka frå 13.04. Frå 11.05 har vi opna opp for større grupper, og vi tilbyr no aktivitetar både ute og inne. Tysdagar kl. 11.30 er håndarbeidsgruppa "Bøndingen" på Moatunet, og babygruppa møtes ute til trilleturar. Sittedansen møtes på Moatunet 28.mai, 10.juni blir det musikkstund og 17.juni blir det konsert med gamaldansgruppa Skarvemellin. Fredagskaféen, dansekveldane og trimgruppene inne må vi vente med desverre. Gjeldande smittevernreglar blir fulgt nøye.

Rusleturar og små toppturar

FELLESTURAR OG SMÅ-TOPPTURAR VÅR 2020. Torsdagar kl. 11.00 møtast vi ved p-plassen til ungdomskulen. Herfrå går vi ein tur på ca. 1 time i nærområdet. Måndagar kl. 11.00 møtast vi for ein litt lengre tur. Sjå meir info om desse turane på Aktiviteter/Utetrimmen Friskt & Gøtt.

Aktiviteter

Her finn du litt informasjon om det vi driv med på sentralen. Klikk for meir info.

Turar i nærmiljøet og til fjells.

Les mer

Tysdagar kl. 11.30 - 14.00 på Moatunet

Les mer

Babytreff på Moatunet onsdagar kl. 12.00.

Les mer

Sittedans på Moatunet torsdagar kl. 15.00 - 17.00.

Les mer

Musikktreff på Moatunet onsdag 10.juni kl. 19-21.

Les mer

Treng du hjelp til små praktiske oppgåver i heimen eller har du lyst til å hjelpe andre?

Les mer

Helsetrim på Moatunet måndagar kl. 18.00-19.30.

Les mer

Gamaldansgruppa Skarvemellin har konsert på Moatunet onsdag 17.juni frå kl. 19.00.

Les mer

Treninga foregår i gymsalen på Øystre Slidre ungdomsskule måndagar kl. 16.15 - 17.15.

Les mer

Treninga foregår i gymsalen på Øystre Slidre ungdomsskule tysdagar kl. 16-17.

Les mer

Sittedans for bebuarane på sjukeheimen tysdagar kl. 11.30-12.15.

Les mer

Høgtlesing for bebuarane i omsorgsboligane og på sjukeheimen, onsdagar kl. 12.00-14.30.

Les mer

Utstyrssentral

Utstyrssentralen i Øystre Slidre tilbyr gratis utlån av utstyr til sports- og friluftsaktivitetar både sommar og vinter. Formålet for utlån er å stimulere og gje alle høve til å delta i fysisk aktivitet og friluftsliv. Skular/barnehagar, lag og organisasjonar, familiar og enkeltpersonar kan låne sports- og friluftsutstyr gratis. Frå 1.september 2017 er utstyrssentralen lokalisert i eit eige lager ved Kraftslagsbygget, Vindevegen 5 (bak Sebu Bil og Bensin). Utstyrssentralen har opningstid mån - fre kl. 9-15. For lån av sports – og friluftsutstyr frå utstyrslageret i Vindevegen, kontakt Arbeid og Aktivitet tlf. 975 31 190/613 40 565. For lån av utstyr lagra på Furustrand (båt, kano, kajakk m.m), kontakt Frivilligsentralen tlf. 976 05 755. I sommarferien er det kioskvakta på Furustrand som låner ut utstyret der.

Kva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 09.06 11:30 Håndarbeidstreffet "Bøndingen" Moatunet
Ons 10.06 12:00 Babytreff Moatunet
Tir 16.06 11:30 Håndarbeidstreffet "Bøndingen" Moatunet
Ons 17.06 12:00 Babytreff Moatunet
Tir 23.06 11:30 Håndarbeidstreffet "Bøndingen" Moatunet

Bli frivillig

Vi treng deg som frivillig og alle kan bidra med noko. Sei ifrå her viss du vil vere frivillig, så tek vi kontakt og finn saman med deg noko du har lyst til å vere med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for ein prat om kva vi kan gjera for deg og kva du kan gjera for andre.

2020 © Øystre Slidre frivilligsentral