4. Frivillig

Har du lyst til å vera frivillig?

Øystre Slidre Frivilligsentral har ca. 70 frivillige som hjelper til på aktivitetar eller tek på seg små hjelpeoppdrag. Frivillig arbeid er sosialt og meiningsfullt og bidreg til mange gode møteplassar for innbyggjarane i kommunen.

Kor mykje tid du vil bruke og kva du ynskjer å bidra med, bestemmer du sjølv.

Frivillig arbeid passar for deg som:

  • Ynskjer å fylle kvardagen din med positive møte mellom mennesker
  • Har litt tid til overs og har lyst til å bruke fritida di til å hjelpe andre
  • Er ung, arbeidstakar, arbeidsøkjar eller pensjonist

 

Eksempel på oppgåver kan vera:

  • Hjelpe til på våre faste aktivitetar
  • Vere turven/besøksven
  • Praktiske oppgåver som; snømåking, hagestell, handling eller liknande.
  • Halde kurs, starte ei sjølvhjelpsgruppe.
  • Rådgjevingteneste – har du eit yrke eller ein hobby som kan være interessant for andre?
  • Leksehjelp, reservebesteforeldre/barnevakt og mykje, mykje meir.

 

Vil du melde deg som frivillig, eller kanskje du vil veta litt meir?
Kom gjerne på besøk til oss.

 

Treng du hjelp av frivillige?

Vi har mange frivillige som kan hjelpe til med små oppdrag.

Les meir om dette under faste aktivitetar (hjelpeoppdrag).

Hugs at dei frivillige ikkje nødvendigvis har den kompetanse som trengs til ulike hjelpeoppdrag.

Enkelte jobbar som utgjer ein fare for dei frivillige, må me desverre sei nei til. (Til dømes å klatre høgt opp under mønar eller opp på  eit tak og lignande.)

Alt utstyr som den frivillige må bruke, må brukaren sjølv skaffe.

Alle dei frivillige er underlagt taushetsplikt.


Flere dokumenter

1. Helsebringande møteplass

Øystre Slidre Frivilligsentral har som hovudmål å vere eit kraftsenter for folkehelsearbeid og frivillig verksemd i Øystre Slidre. Slagordet er "Aktiv for trivsel". Sentralen held til i trivelege lokaler på Heggenes.

Kontaktinfo/om oss

05. Tur til Oslo

06. Tur til Eidsbugarden

08. Tur til Vågå

07. Tur til Hemsedal

7. Lag og foreningar

02. 10 års jubileum 2020

Med Winterwonderland som flott ramme feira vi 10 års jubileumet vårt på Bergo Hotell.🎉🎉 Takk til alle frivillige som bidreg til at Frivilligsentralen er liv laga. Hyggeleg å ha besøk av stortingspolitiker Marit Knutsdatter Strand som prata varmt om betydningen av frivilligheit, gode lokalmiljø og samhold. Så triveleg at ordførar Odd Erik Holden overraska oss med ei musikalsk gåve: ein konsert med Synvis. Og takk til husbandet vårt Skarvemellin som sørga for god dansemusikk og fin trim til langt på kveld. 💃 Vi gledar oss til 10 nye år😊

10. Tur til Hoel Gård

03. Felles feiring av juleaften

04. Tur til Heidal

09. Tur til Ellingsæter

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

5. Personvern

Personvernerklæring for Øystre Slidre frivilligsentral. Denne personvernerklæringa forklarer korleis vi handsamar personopplysningar som vi samlar inn for å utøve våre tenester for frivillige, brukarar og deltakarar ved sentralen. Øystre Slidre frivilligsentral er eigd av Øystre Slidre kommune. Dagleg leiar i sentralen er ansvarleg for å handsame personopplysningar.

6. Teieplikt

Personer som tek oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert teieplikt.

01. Årsrapportar

2. Faste aktivitetar

Vi har 13 faste aktivitetar : 4 trimgrupper, håndarbeidstreff, babytreff, lesestund, dansekveldar, musikk-/sangstund, sittedans (2 grupper), fredagskafé, trilleturar, hjelpeoppdrag.

3. Arrangement

Vi arrangerer frivilligfestar, aktivitetsdagar, Stølsveko (friluftskule), bussturar m.m.

Medarbeider

Lina Hovi, medarbeider 30 % stilling - Tlf. 90 55 55 88

Dagleg leiar

Liv Vingdal, leiar folkehelse/friskliv/frivilligsentral 100 % stilling - Tlf. 97 60 57 55

11. Tur til Lærdal

Utlånsrutiner

All bruk av utstyret skjer på eige ansvar.

Utstyr til utlån

2020 © Øystre Slidre frivilligsentral